Sunday, January 30, 2011

Asutasin uue advokaadibüroo

Olen advokatuuriga seotud läbi tollase Eesti NSV Advokaatide Kolleegiumi kaadrireservi 27.06.1988. a. Alates 11.01.1994. a. olen Eesti Advokatuuri liige. Praktiseeriva advokaadina otsisin ja katsetasin erinevaid advokaadibüroo toimemudeleid, mistõttu olen asutanud mitu advokaadibürood (Concordia, Landwell, uus Concordia). Nimetatutest on tuule tiibadesse saanud mitmed head kolleegid, kellele olin patrooniks ja kes on hiljem asutanud oma advokaadibürood.
Peatasin advokaaditegevuse 2005. aasta lõpus, kui mind valiti Viimsi vallavanemaks. 2008. aasta teisel poolel astusin vallavanema ametist tagasi ja alustasin õpinguid doktorantuuris. Juunis 2010. a. kaitsesin väitekirja. Sellele järgnes pikem puhkus. Sügisel alustasin ettevalmistusi uue büroo avamiseks ja alates 01.02.2011. a. on uue advokaadibüroo uksed klientidele avatud. Uus büroo on esialgu ’one man show’.
Kuna jagan aega nii EBSi õiguse ja avaliku halduse õppejõu kui vandeadvokaadi kutsetegevuse vahel, võtan esialgu ajada neid kaasusi, mis on mulle huvitavad ja millega tegelemine toetab kaudselt ka õpetamist ülikoolis. Eks aeg näitab, kas ja millal büroo laiendamine päevakorda tõusetub - see on klientide otsustada. Minu isiklik eesmärk on tagada, et üliõpilased on õpetatud ja kliendid teenindatud parimal võimalikul moel.
Advokaadibüroo Andresson Consulting Network on spetsialiseerunud järgmiste teenuste osutamisele: üldine äriõigus (General Business Law); organisatsiooni omanike õigusnõustamine (Governance Legal Consulting); organisatsiooni juhi õigusnõustamine (Management Legal Consulting); organisatsiooni õigusnõustamine (Legal Coaching); ühinemised ja omandamised (M&A); äritehingute õigusnõustamine (Business Transactions); saneerimisnõustamine (Rehabilitation & Turnaround); maksejõuetusmenetlus (Insolvency Proceedings); lepitus- ja vahekohtumenetlus (Conciliation & Arbitration); esindamine õigusvaidlustes (Legal Representation); õiguslike hinnangute ja ekspertarvamuste andmine (Legal- and Expert Opinions).
Advokaadibüroo klientideks on peamiselt äriühingud ja kohaliku omavalitsuse üksused, aga ka riigiasutused, rahvusvahelised organisatsioonid ja uurimisasutused.
Advokaadibüroo Andresson Consulting Network eripäraks on, et selles ei tööta põhikohaga suurt hulka advokaate ja teisi spetsialiste, vaid vajalik meeskond komplekteeritakse partnereid kaasates vastavalt kliendi vajadustele, pidades silmas kliendile mõistlike kuludega parima tulemuse saavutamist – üks meeskond, üks eesmärk.

Advokaadibüroo Andresson Consulting Network OÜ
Tallinna kontor:
Lauteri 3-215, 10114 Tallinn
info@andresson.eu
process@andresson.eu
Urmas Arumäe, Ph.D., vandeadvokaat

No comments:

Post a Comment