Friday, January 14, 2011

Julgustuseks üliõpilastele

Juriidilised õppeained ei ole neile, kes juristiks ei õpi, just kerged omandada. Olen äriõiguse loengutel ja seminaridel püüdnud oma üliõpilastele, kes on tulevased ettevõtjad ja juhid, selgitada, et 'juurat' ei ole mõistlik pähe õppida - sellest on vaja aru saada. Nii peangi oma missiooniks õpetada tulevastele ettevõtjatele ja juhtidele õigusaineid nii, et nad saaksid õpitavast aru. Ja kui nad on asjast aru saanud, siis avastavad, et õiguslike probleemide lahendusi on tihti  rohkem kui üks. Olen eksamitel lähtunud põhimõttest, et:
"Juuras ei ole valesid vastuseid - on sinu positsioon ja lahenduskäik, mida tuleb faktides eksimata loogiliselt ja argumenteeritult põhjendada. On muidugi oht, et kellegi teise positsioon, loogika ja/või argumendid on Sinu omadest tugevamad!" (kirjutatud 23.12.2010. a.)


No comments:

Post a Comment