Friday, January 14, 2011

Minu doktoritöö

Kaitsesin 9. juunil 2010. a. doktoritöö teemal: "Territoriaalne kogukond ja selle juhtimise õiguslik korraldus".
Kui sul on huvi selle teema vastu, leiad doktoritöö elektroonilise versiooni järgmiselt aadressilt:
http://ebs.ee/public/oppeosakond/doktoriope/Arum_e_2010_varuta.pdf

No comments:

Post a Comment