Saturday, January 15, 2011

Kas organismi ja organisatsiooni elukaared on võrreldavad

Esitan alljärgnevalt tabeli vormis ja ilma kommentaarideta organismi ja organisatsiooni geneesi võrdluse inimese ja ühingu näitel. Sellest võib olla abi organisatsiooni mõistmisel:

ORGANISM
igasugune elusolend (sh inimene)
ORGANISATSIOON
igasugune ühiste eesmärkide saavutamiseks tegutsevate isikute koondis (sh ühing)
IDEE
Saada järglane
Asutada ühing
ETTEVAL-MISTUS
Tuleviku kavandamine, võimalik harjumuste muutmine (suitsetamisest või alkoholist loobumine lapse tervise huvides jms) jt
Asutamisdokumentide ettevalmistamine, esmase tegevuse kavandamine, ruumide otsimine jms
IDEE TEOSTAMINE
Eostamine

MÄRKUS: Elutähtsad organid hakkavad kujunema vastavalt embrüonaal- ja looteperioodi edenemisele ja vastavatele seaduspärasustele
Asutamise otsustamine

MÄRKUS: Asutamisel otsustatakse ka organite moodustamine (n kas nõukogu moodustada või mitte), nende liikmete arv ja konkreetsete liikmete valimine
KVAASI-ÕIGUS- JA TEOVÕIME
Inimloode on õigusvõimeline alates eostamisest, kui laps sünnib elusana (TsÜS § 7 lg 3 vt ka PerekS § 39 lg 4)
Asutajatel on õigus enne ühingu äriregistrisse kandmist teha asutava ühingu nimel tehinguid      (n ÄS § 147 ja 253)
ÕIGUSVÕIME
Õigusvõime algab inimese elusalt sündimisega (TsÜS § 7 lg 2). Sünd tuleb perekonnaseisuasutuses registreerida (sünniakt) ühe kuu jooksul lapse sündimisest (PerekS § 114 lg 3)
Eraõigusliku ühingu õigusvõime tekib seadusega ettenähtud registrisse kandmisest (TsÜS § 26 lg 2)
TEOVÕIME
Täielik teovõime on 18 aastasel inimesel (täisealine). Teovõime on piiratud alaealistel, vaimuhaigetel ja nõdramõistuslikel inimestel (TsÜS § 8 lg 2)
Ühingu organi tegevus loetakse ühingu tegevuseks (TsÜS § 31 lg 5). Organite liikmete õigusi võib piirata n põhikirjaga (vt n juhatuse esindusõiguse piiramine ÄS § 181 ja 307)
ELUKAAR
See on arengu lugu sünnist surmani: imikuiga (<1), maimik (1-3), koolieelik (3-6/7), kainik (6/7-11/12), mürsik e murdeiga (11/12-15/16), noorukiiga (15/16-20/22) (mürsiku ja noorukiiga kokku nim teismeiga), varane küpsusiga (20/22-35), hiline küpsusiga (35-55/60), elatanuiga (55/60-70), vanuriiga (70-90) ja pikaealisus (üle 90), mis on sisustatud igapäevase tegevuse, saavutuste ja ebaõnnestumiste, rõõmude ja muredega
Inimese elukaare eeskujul on organisatsiooniteadlased andnud erinevaid käsitlusi ka ettevõtte elukaare kohta (Greineri kasvumudel, Adizese elutsükli kõver jt). Nii eristatakse loomisfaasi, käivitamisfaasi, kasvufaasi, väljakujunemisfaasi, küpsusfaasi (seda on jagatud ka varajaseks ja hiliseks küpsuseks), stabiilsusfaasi ja vananemist, mis on sisustatud igapäevase tegevuse, saavutuste ja ebaõnnestumiste, rõõmude ja muredega
LÕPP
Kui organismi elu lõppeb, saabub surm (agoonia, kliiniline- ja bioloogiline surm). Surm tuleb perekonnaseisuasutuses registreerida (surmaakt). Surmaakt koostatakse kolme päeva jooksul isiku surmapäevast (PerekS § 115 lg 4)
Enne ühingu lõppemist võib üritada saneerimist, tervendamist vms, kuid kui need ei aita, saabud ühingu lõpp.
Registrist kustutamisega ühing lõpeb              (TsÜS § 45 lg 2)


No comments:

Post a Comment